Úvod

Snahou celého projektu je renovace a oživení zašlých varhan, s více jak stoletou historii, v kostele Sv. Filipa a Jakuba v Janově u Litomyšle. Važme si umu lidí žijících před námi a zachraňme jejich cenné dědictví pro nás a naše budoucí generace.

Adopce varhan znamená jednorázový finanční dar na opravu varhan bez dalších závazků pro dárce.

Převodem finančního daru na určený účet s číslem 115 - 2399060257/0100 u Komerční banky a vygenerovaným variabilním symbolem (číslo objednávky) můžete přispět na opravu vybrané píšťaly nebo celého rejstříku.

Vy všichni, kdo si adoptujete jednu nebo více píšťal, bude předán certifikát vybrané píšťaly. Vaše jméno s Vaším souhlasem pak bude osazené na pamětní tabuli na kůru kostela v Janově.

Podpoře adopci píšťal v projektu ČSOB pomáhá regionům.

K 7. prosinci 2017 se podařilo vybrat 669 204,- Kč k adopci již 416 píšťal z celkových 600. Děkujeme všem 118 mecenášům, kteří se podíleli na dosavadních adopcích.