Adopce píšťal

Naše varhany mají celkem 4 oktávy. Pokud je nevidíte všechny, pak na spodní straně obrazovky chytněte táhlo a posuňte jej doprava.

Legenda
Rezervace píšťaly - Rezervovaná píšťala
Zaplacená / adoptovaná p횡ťala - Zaplacená / adoptovaná píšťala

CC#DD#EFF#GG#AA#Hcc#dd#eff#gg#aa#hc1c#1d1d#1e1f1f#1g1g#1aa#1h1c2c#2d2d#2e2f2f#2g2g#2a2a#2h2c3c#3d3d#3e3f3
Principal 8'
Flétna 8'
Salicional 8'
Oktáva 4'
Gemshorn 4'
Superoktáva 2'
Sesquialtera 2
Mixtura 3x
Subbas 16'
Oktavbas 8'