Hlasování na www.csobpomaharegionum.cz

Dlouhou dobu jsem se na stránkách neozval, za co se předem omlouvám. Nebylo to účelem, ale zájem o adopci píšťal byl a je dobrý. Bohužel k tomu patří mnoho papírování a zabírá mnoho času. Tak nevycházel čas, se věnovat článkům na webových stránkách. Za první důležitou zmínku patří prosincové vánoční zpívání u stromečku v janovském kostele, kde se nás sešlo opravdu hodně. Veliký dík patří hudební skupině Parkoviště pro velbloudy, která nás svým vystoupením naladila na vánoční atmosféru a k tomu přispěli výborné koláčky a punč. Všem, kteří vše přichystali, bych chtěl za velmi dobře odvedenou práci poděkovat. Nesmím opomenout i Vás, kteří jste si přišli poslechnout vánoční koledy a přispěli na renovaci varhan. Během koncertu se podařilo nashromáždit částku v hodnotě 4638,-Kč. Peníze byly uloženy na účet adopce píšťal, vybrány píšťaly a byl proveden zápis o kontrole nasbíraných peněz. Za to Vám chci velmi poděkovat, že se i díky této akci povedlo celou opravu posunout o další krok dále. Navíc už dnes můžu prozradit, že na letošní vánoční koncert je přislíbena opět stejná hudební skupina. Takže se máme na co těšit.

Do konce března 2017 se díky adopci povedlo adoptovat celkem 248 píšťal v částce 363 687,- Kč. To je už opravdu velmi slušná částka, za kterou se dá provést mnoho práce na varhanách. Je dokončena renovace varhanní skříně za 61 tisíc Kč,o které jsem psal minule a od března pokračují práce na kovových a dřevěných píšťalách. Celý postup dalších prací probíráme s litomyšlskou farností a v únoru jsem navštívil pana varhanáře Červinku v Jakubovicích v jeho dílně, kde jsme upřesňovali rozsah prací pro letošní rok a k tomu se po dohodě s organologem panem Uhlířem musí ještě vyrobit další dvě řady píšťal, se kterými se původně nepočítalo. Aktuální rozpočet na zbývající práce jsou obsaženy na úvodní stránce v příloze. Bohužel dokončení varhan z technologických, časových i finančních včetně využití dotačních titulů bude kompletování až v jarních měsících příštího roku. Sice budou dokončeny jednotlivé řady píšťal, ale jejich ladění je nejlepší v jarních měsících. Nové další dvě řady kovových píšťal, se kterými se nepočítalo, se povede vyrobit až koncem letošního roku. Dříve výrobce na Slovensku není schopen píšťaly vyrobit, jelikož je tak zaneprázdněn, až se tomu nechce věřit, ale janovské varhany nejsou jediné, které se opravují. Měl jsem ale možnost už vidět nové první tři sady kovových píšťal řady Mixtura, které budou u nás v Janově. Během ledna byla podána žádost o dotaci na Pardubický kraj na opravu varhan a čeká se na rozhodnutí o přidělění dotace. Ta ale rozhodně nepokryje celkové náklady renovace. Proto jsme se přihlásili do několika dalších grantů, z kterých nás první oslovil a vybral nás do dalšího kola grantový program ČSOB. Jedná se o možnost získat částku 20 až 50 tisíc Kč. Proto bych Vás chtěl touto cestou poprosit o minutu času a na webových stránkách v období od 7.4 do 28.4. 2017 do půlnoci hlasovat pro náš projekt na www.csobpomaharegionum.cz. Pak bychom z prvního místa za pardubický region měli možnost získat hotovost na další opravy. Dále pokračuje adopce píšťal a snažíme se oslovit další mecenáše. Chtěl bych ale závěrem touto cestou poděkovat všem, kteří jste se stali mecenáši jakékoliv píšťaly i Vám všem, kteří jste přispěli během vánočního koncertu. Doufám, že se budeme moci pochlubit novými mecenáši a další odvedenou prací na varhanách. Držme si palce, ať se vše podaří v takovém tempu, jako doposud.

Závěrem Vám chci popřát krásné jaro, mnoho zdraví a krásné poklidné Velikonoce.

Luboš Jiskra