Janovské varhany mají nový rejstřík

13. prosince 2017

Už název článku napovídá, co nového se na varhanách do konce listopadu podařilo nainstalovat. Ano, janovské varhany již nemají jen prázdnou renovovanou varhanní skříň. Koncem listopadu za pomocí šesti silných chlapů byla na kůr pomocí horolezeckých lan přes zábradlí kůru vyzvednuta dvousetkilová manuálová vzdušnice. Ta byla zabudována do varhanní skříně a na ní pak osazen nový hlavní přední rejstřík Oktávy 8´ z cínu. Tyto píšťaly tak vyplnili přední část a celý nástroj dostal další punc. Navíc byla dovezena pedálová vzdušnice, která váží pouze „ 100 kg“ a ta je společně s dalšími opravenými kovovými rejstříky uložena na kůru v boční místnosti a vše bude doplněno do skříně při kompletování nástroje. Nyní už bude zbývat v příštím roce dokončit dřevěné píšťaly, opravit klaviaturu, osadit měchy včetně ventilátoru a po předběžné dohodě s organologem a varhanáři by kompletní dokončení varhan mělo být v letních měsících. Když se vrátím o dva roky zpět, kdy se varhany v listopadu 2015 rozebraly a zůstalo rozklížené torzo nástroje,nebyl nikdo z nás schopen stanovit přesné dokončení celé opravy. Výsledek celého projektu do dnešních dní je hlavně díky 118 mecenášům, kteří si adoptovali 416ks píšťal za částku 669 204,-Kč. Za to patří Vám všem veliké díky. Dále pokračuje adopce píšťal, kdy je ještě necelá dvoustovka pišťal možná k adopci. Současně s tím je i na webových stránkách aktuální fotodokumentace k prováděné opravě. Zárověň si dovolujeme po dohodě se zastupitelstvem obce letošní kulaté 10.vánoční zpívání brát i jako benefici na dokončení opravy varhan. Tímto si Vás dovoluji pozvat na tento vánoční koncert, který bude 16.prosince od 16 hodin v janovském kostele a pro velký ohlas nám opět zahraje hudební skupina „Parkoviště pro velbloudy“.

Nechci ale ještě opomenout i dokončení renovace všech soch na oltáři včetně obrazu, které prošli rukama litomyšlských restaurátorů a tato oprava je velmi kladně hodnocena památkáři z Pardubic. V tomto případě je zájem litomyšlské farnosti renovaci oltáře s podporou Pardubického kraje v příštím roce dokončit včetně doplnění barokních lavic, které se letos povedlo impregnovat a truhlářsky budou dokončeny rovněž v létě 2018.

Závěrem se chci ale ještě vrátit bohužel k jedné nepříjemné zprávě. Dne 23.10.2017 zemřel P.František Beneš, který 26 let působil v litomyšlském proboštství , pod které spadá i janovská farnost. Pan farář byl obětavým člověkem, díky kterému je janovský kostel opravený a stal se důležitou dominantou návsi, na kterou jsme si všichni zvykli. Já osobně jsem měl možnost se s ním více potkávat a poznat ho, když jsme společně začali realizovat opravu varhan. Měl velmi vřelý vztah nejen k Janovu, ale i Mendryce, kam jezdil na zámeček a Gajeru,kde s velkým nadšením houbařil. Chtěl bych touto cestou panu faráři poděkovat za jeho práci a úsilí, které věnoval Janovu. Za jeho lidskost a veliké srdce, které rozdával svým úsměvem při každém společném setkání s námi všemi.