Renovace varhan, oltáře a lavic v Janovském kostele

21. srpna 2017

Letošní rok se přehoupl do své druhé poloviny a sluší se, z pohledu oprav varhan v janovském kostele, zbilancovat první polovinu roku.

Začnu adopcí píšťal. I zde jsme se díky všem mecenášům již přehoupli za polovičku. K 10. 8. 2017 se počet adoptovaných píšťal zastavil na čísle 302 ks z celkových 600 ks. K tomu se rozrostl počet mecenášů na číslo 107 a dva další důležití mecenáši přispějí na opravu vzdušnic. Prvním z nich je PARDUBICKÝ KRAJ v částce 50 tisíc Kč, za kterou se sluší kraji poděkovat, že nás v této bohulibé akci podpořil. Druhým mecenášem je grantový program ČSOBPOMÁHÁREGIONUM. Zde se musím pozastavit a poděkovat Vám všem, kteří jste opravu varhan podpořili v jarní akci tohoto programu. Nejen, že jsme byli vybráni na tzv. divokou kartu po přihlášení do tohoto programu, ale díky hlasování pomocí emailových adres a podpoře Vás všech, jsme získali první místo s celkovým neuvěřitelným počtem 1004 hlasů. Tím jsme postoupili do dalšího kola, kde mecenáši přispěli 43 tisíc Kč a my z prvního místa získali dalších 50 tisíc Kč. Tím se do dnešních dní povedlo celkem na opravu varhan získat hotovost v částce 528 911,- Kč. Symbolika v částce, už se nám podařilo na opravu získat přes půl milionu korun je úžasná a zároveň zavazující, ať se vše daří stejně dobře, jako do dnešních dní. I páni varhanáři pokračují v práci a vyrábějí novou pedálovou a manuálovou vzdušnici, byly odvezeny zbývající píšťaly z kostela do varhanářské dílny v Jakubovicích a vše se opravuje, čistí a doplňuje dle potřeby.

Farnost Litomyšl podala začátkem letošního roku na krajský úřad Pardubického kraje žádost na dotaci ve výši 200000,-Kč na renovaci oltáře, která byla začátkem léta odsouhlasena a po výběrovém řízení byl vybrán restaurátor pan Látal z Litomyšle. Ve svém ateliéru kompletně zrenovoval obraz i s rámem z oltáře a restaurované dílo z roku 1888 je již zasazeno zpět. Rozdíl je velmi patrný. Dále se pokračuje na opravě všech soch a ornamentů, které by do podzimu měli být dokončeny a vráceny do kostela, kde budou prozatím uschovány na kůru. Navíc se bude snažit proboštství získat i dotaci v příštím roce, aby byla provedena i rekonstrukce samotného skeletu oltáře, a proto opravené sochy a ornamenty by byly osazeny na samotný oltář až po této renovaci celého skeletu.

V lednu se v kostele na renovaci varhan a stavu oltáře byla podívat paní Cinková z památkového ústavu z Pardubic a díky ní a farnosti v Holicích byla litomyšlské farnosti nabídnuta možnost do našeho kostela dovézt z Holic barokní lavice, které je třeba z části opravit. Během května byla první polovina lavic dovezena a započata oprava těchto lavic s pomocí dobrovolníků. K tomu se připravila v kostele dřevěná podlaha, na kterou budou opravené lavice osazeny. Už dnes je patrné, kolik práce se letos provedlo a výsledek předchází očekávání. Proto bych chtěl touto cestou všem těmto dobrovolníkům, kteří se podílejí na získání dotací, na samotných opravách lavic a budování nové podlahy moc poděkovat. Bez všech těchto dobrých duší by se tyto změny nedaly provádět. Pokud by se chtěl někdo přidat a pomoci s dokončením opravy lavic, budeme velmi rádi. Varhanáři i restaurátoři postupně dokončují svoje práce a já osobně jsem velmi zvědavý, jak vše po bude po zkompletování vypadat.

Dále samozřejmě pokračuje adopce píšťal, kde se nám rozrůstá počet mecenášů každým měsícem a k tomu se navyšuje částka, za které se opravy varhan provádějí.

Závěrem Vám chci popřát krásný zbytek léta a prosluněný podzim.

Luboš Jiskra
 

Fotogalerie
 • 000001.jpg
 • 00001.jpg
 • 0001.jpg
 • 001.jpg
 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • srpen 2017 188.jpg
 • srpen 2017 189.jpg
 • srpen 2017 190.jpg
 • srpen 2017 191.jpg
 • srpen 2017 192.jpg
 • srpen 2017 283.jpg
 • srpen 2017 285.jpg
 • srpen 2017 334.jpg
 • srpen 2017 335.jpg
 • srpen 2017 391.jpg
 • srpen 2017 395.jpg
 • srpen 2017 396.jpg
 • srpen 2017 397.jpg
 • srpen 2017 398.jpg
 • srpen 2017 399.jpg
 • srpen 2017 400.jpg
 • srpen 2017 401.jpg
 • srpen 2017 402.jpg
 • srpen 2017 404.jpg
 • srpen 2017 408.jpg
 • srpen 2017 410.jpg
 • srpen II 2017 003.jpg
 • srpen II 2017 004.jpg
 • srpen II 2017 005.jpg
 • srpen II 2017 006.jpg
 • srpen II 2017 007.jpg
 • srpen II 2017 008.jpg