Varhany míří do svého konce

30. července 2018

Náš společný plán se blíží pomalu a jistě do velkého finále. Řady mecenášů se stále rozšiřuji a zatím je do dnešních dnů zaregistrováno 130 mecenášů a možnost si adoptovat píšťalu již bude možné pouze do konce srpna 2018. V současné době je možno si ještě adoptovat 134 píšťal z celkových šesti set kusů. To je skvělá bilance díky všem mecenášům, kteří celý program podpořili. Od června začala celková kompletace varhan, kdy páni varhanáři celou mozaiku píšťal postupně osazují do varhanní skříně do připravených vzdušnic. Následně se připojí měchy s ventilátorem a do kostela se vrátí zrestaurovaná klaviatura rozšířená o pedály. Lehce se vše píše, dvě tři věty a bude hotovo. Ve skutečnosti čeká varhanáře pana Červenku a diecézního organologa pana Uhlíře veliký kus práce, kdy každou píšťalu budou muset do nástroje zahrnout a naladit tak, aby v celku vše znělo podle jejich představ. Přejme si, ať jim jde vše od ruky, jako doposud. Varhany budou dokončeny do konce srpna. S tím se nabízí otázka, kdy budeme moci celý nástroj slyšet na vlastní uši. Ještě před prozrazením termínu žehnání obnovených varhan se ale zmíním o další důležité skutečnosti. Páni restaurátoři a slečny restaurátorky se na jaře pustily do druhé etapy opravy oltáře. Bylo vybudováno lešení okolo celého oltáře a celý skelet kompletně vyčištěn, doplněn chybějící výzdobou, zničen červotoč a vše se doplnilo o zrestaurované sochy adorantů. Od července se už můžete smět podívat na kompletně zrestaurovaný oltář doplněný i o sochy, které kdysi byly odcizeny. Celou tuto opravu oltáře financuje farnost s pomocí Pardubického kraje. K tomu se finišuje na opravě barokních lavic, které celý interiér kostela zvelebují a doplňují. Na závěr to nejdůležitější.

Vážení mecenáši, Janováci a naši příznivci, dovolte mi, abych Vás touto cestou pozval na slavností bohoslužbu žehnání obnovených varhan a oltáře dne 8.září od 9:30 hod, kterou bude celebrovat zastupující biskup králevohradecké diecéze Mons. Josef Kajnek a zde již zazní varhany v celé své kráse a síle. Po skončení mše bude mít diecézní organolog pan Václav Uhlíř komentované prohlídky varhan včetně ukázek hraní a restaurátor pan Látal bude prezentovat postup prací na opravovaném oltáři. Od 13.30 hod se uskuteční slavnostní sváteční koncert, kterým chceme poděkovat Vám všem,kdo pomohl ke zdárné opravě varhan. V márnici současně bude od rána probíhat výstava fotografií, která bude připomínat celý průběh všech oprav. Doufejme, že se k nám připojí i pěkné počasí a sluníčko bylo třešní na dortu.

Závěrem Vám chci popřát krásné léto plné slunce, zahrádkářům občas déšť,který je tak potřeba po suchém jaru , dětem krásné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků a všem ostatním pohodové dny.

Luboš Jiskra